Інформація про заклад

Омельницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів знаходиться на території Омельницької сільської ради, Онуфріївського району Кіровоградської області.Навчальний заклад здійснює навчальну діяльність згідно ліцензії серія АА №328088 виданої Кіровоградською обласною державною адміністрацією від 14 лютого 2002 року.Засновник закладу – Онуфріївська районна рада, яка здійснює фінансування школи. Омельницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів має Статут, затверджений рішенням Онуфріївської районної ради від 10 грудня 2004 року №204 зі змінами та доповненнями внесеними рішенням Онуфріївської районної ради від 26 лютого 2010 року №314.Школа надає освітні послуги: • державний стандарт освіти; • індивідуальне навчання; Головне завдання, яке ставить перед собою педагогічний колектив школи – це забезпечення рівного доступу дітей та підлітків 5-18 років до отримання повної загальної середньої освіти. Для цього в школі створюється така педагогічна система, яка повинна забезпечити повноцінний розвиток особистості кожного учня за рахунок організації особистісно зорієнтованого навчально-виховного процесу, умови для самореалізації, творчого самовиявлення учнів у різних видах діяльності та міжособистісного спілкування.

--

До істин кожен іде своїм шляхом. Що є істиною, коли ти вчитель школи? Відповідь лише одна - особистість учня. Омельницька ЗОШ І - ІІІ ступенів працює під девізом: "Кожен учень - це особистість". Вчителі впевнені - всі діти мають творчий потенціал. Звідси головне завдання для вчителя - створити умови для його розвитку. В Законі України "Про загальну середню освіту" визначено стратегію розвитку освіти в Україні, пріоритетні напрями, основні шляхи створення життєздатної системи безпервного навчання та виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу, найвищої цінності нації. З цією метою у школі вже кілька років діє нова структура методичної роботи, яка охоплює всі сторони навчально - виховного процесу і спрямована на всебічний розвиток особистості. Становлення учнів як свідомих громадян, патріотів, здатних поєднувати професійні та світоглядні, етичні та естетичні потреби й інтереси, лежить в основі цільової програми розвитку творчих здібностей учнів "Кожен учень - це особистість". Виявити, розкрити, показати творчість кожного учня як особистості, створити умови для формування життєтворчості дитини - мета роботи кожного педагога. Звідси і філософія навчального закладу: 1. Кожна дитина - це унікальна особистість, надається пріоритет її інтересам і запитам. 2. Ми повинні зробити все для того, щоб кожний учень прагнув не тільки мати добрі та відмінні знання, але й намагався самовдосконалитися, реалізуватися як творча особистість. 3. Лише творчий педагог здатний виховати творчого учня. Творчість учнів прагнемо розкрити і показати в різних проявах. Сьогодні необхідно виховати творчу особистість, яка була б здатна розв'язувати складні життєві проблеми сьогодення і майбутнього. Розвиток особистості - головна підвалина у системі освіти. Навчання буде успішним, якщо людина розвивається як особистість, якщо володіє позитивною самооцінкою,почуттям власної гідності. Й завдання вчителя у сучасній школі - створити умови для формування освіченої, творчої особистості, самореалізації її природних здібностей.

Кiлькiсть переглядiв: 347

Коментарi